Autor, režisér, skladateľ, hudobník, performer a producent Jozef Vlk vydáva album Recycled

Autor, režisér, skladateľ, hudobník, performer a producent Jozef Vlk vydáva album Recycled zdroj: Real Music House

Originálny portrét výraznej osobnosti súčasného slovenského umenia. To je hudobný album Jozef Vlk – Recycled s pečiatkou vydavateľstva Real Music House. Intenzívna nahrávka je obrazom viac než desaťročného tvorivého obdobia mimoriadne aktívneho autora, režiséra, skladateľa, hudobníka, performera a producenta. Citlivý výber skladieb prevedie poslucháča hneď niekoľkými skladateľskými výrazmi častého nominanta a držiteľa niekoľkých prestížnych ocenení s nezameniteľným autorským rukopisom.

One Day Jazz Festival 2019
One Day Jazz Festival 2019

“Pracovať dlhší čas na divadelných predstaveniach a uvažovať iba o hudbe, ktorá môže, ale aj nemusí byť vkomponovaná v konkrétnom predstavení je pre mňa osobne pomerne nezmyselné. V divadle to však funguje ako synergia scénografie, kostýmov, svetla, energie kolegov na scéne a množstva ďalších faktorov, ktoré nás môžu prekvapiť. Divadlo zamestnáva naše zmysly, nalieha na nás svojou viacrozmernou výpoveďou, prekvapuje nás, oživuje v nás niečo, čo zostalo zametené pod prahmi našich polootvorených obývačiek. Nech to je však čokoľvek, čo nás na divadelnom prekvapuje, považoval som za výzvu vyprodukovať niečo ako samostatnú hudobnú stopu, pásmo, či kompiláciu, ktorá je určená viac-menej len pre uši. Ak sa povie, že hudba je zvuk plynúci v čase, tak ja osobne v tejto súvislosti pridávam aj pripomenutie priestoru, pretože práve v tejto súvzťažnosti to fungovalo hudobne v mojej divadelnej súvislosti. Hudbu na tomto albume som skladal pre konkrétne divadelné situácie, ktoré boli iniciované buď mnou samým, alebo niekým s kým som spolupracoval,“ dodáva k novinke vydavateľstva Real Music House Jozef Vlk.

Video: Jozef Vlk - Recycled

Album Recycled je produktom jeho spolupráce s viacerými divadelnými inštitúciami – SND, SKD Martin, Divadlom Štúdio Tanca v Banskej Bystrici, Milanom Sládkom, Baletom Bratislava, čiastočne aj s filmovou branžou a samozrejme Debris Company, Vlkovým ďalším dieťaťom. “Časozberná“ nahrávka vznikala v rôznych štúdiách, za rôznych situáciách a za rôznych podmienok. Aj preto je hudobný portrét Jozefa Vlka unikátnym svedectvom výrazného tvorcu umeleckého života.

„Pre mňa je to jedno z ďalších detí. Za jeho vznik ďakujem nielen producentom vydavateľstva Real Music House, ale aj Stanke, a v konečnom dôsledku aj množstvu ľudí, ktorí stáli pri mne, na javisku, v zákulisí, v dielňach a inde… ale predovšetkým ľuďom sediacim v hľadisku,” dodáva Vlk. Dramaturgia albumu je unikátna aj v tom, že nerešpektuje pôvodné ideové zámery inscenácií z ktorých pochádza, ale je zoradená vo svojej vlastnej a prirodzenej logike. Bola vyhodnotená samostatne, izolovane od pôvodného zámeru, ktorý viedol k jej vznikaniu, nezávisle od mizanscén v ktorých vytvárala svoju funkciu.

„Toto recyklovanie starého do novej podoby pre mňa znamenalo úporné prehrabávanie sa v aktívnejších, či menej aktívnych spomienkach – na obale albume je stopa v piesku. Presne tak efemérna, akou je divadlo. Netrvá dlho a je zaviata. Keď do piesku stúpi ďalšia noha, vzniká ďalšia stopa. A piesok sa do nej valí, aby ju prirodzene zavial. Tak to chodí. Aj v divadle aj v živote. Recyklujeme svoje posolstvá, aby sa do nich sypal piesok,” uzatvára Jozef Vlk. Album Jozef Vlk – Recycled vychádza vo vydavateľstve Real Music House. Vznik nahrávky podporili Bratislavský samosprávny kraj, Soza a Hudobný fond.

Originálny portrét výraznej osobnosti súčasného slovenského umenia. To je hudobný album Jozef Vlk – Recycled s pečiatkou vydavateľstva Real Music House. Intenzívna nahrávka je obrazom viac než desaťročného tvorivého obdobia mimoriadne aktívneho autora, režiséra, skladateľa, hudobníka, performera a producenta. Citlivý výber skladieb prevedie poslucháča hneď niekoľkými skladateľskými výrazmi častého nominanta a držiteľa niekoľkých prestížnych ocenení s nezameniteľným autorským rukopisom.

One Day Jazz Festival 2019
One Day Jazz Festival 2019
Značky: Nová hudba, Domáca scéna