Garáž z Pohody a trenčianskeho skateparku hľadá nového prevádzkovateľa

Garáž z Pohody a trenčianskeho skateparku hľadá nového prevádzkovateľa
foto: Martin Daško

Trenčín 2026 a Pohoda Festival vyhlasujú otvorenú výzvu „Adoptuj si Garáž“ pre umelcov a umelkyne, hudobníkov a hudobníčky, kultúrne organizácie a aktívne komunity. Adoptujte si Garáž, prijmite ju do svojej lokality a tri mesiace prevádzkujte priestor pre alternatívnu kultúru v Trenčíne. Prihlásiť sa môžete do 17. mája 2022.

Garáž je ozajstná garáž technicky zabezpečená a pretvorená na alternatívny kultúrny priestor. Návštevníci Pohody ju poznajú ako najmenší stage, je symbolom trenčianskeho undergroundu a hudobných začiatkov kapiel.

Minulý rok v septembri Garáž zaparkovala a slúžila mladým v trenčianskom skateparku na organizovanie koncertov. Tím Trenčín 2026 však sľuboval viac. Po získaní titulu Európske hlavné mesto kultúry sa tak Garáž vydáva na cestu po Trenčíne hľadať komunity a umelcov, ktorí ju k sebe pritiahnu.

Ako bude Garáž fungovať?

Prostredníctvom Garáže chce festival Pohoda a tím Trenčín 2026 poskytnúť špecifický priestor pre mladých kreatívcov – začínajúcich hudobníkov a hudobníčky, záujemcov a záujemkyne o alternatívne umenie v oblasti zvuku, filmu, animácie, dizajnu, literatúry či vizuálnej tvorby – alebo kultúrne organizácie a aktívne komunity.

Prevádzkovateľom Garáže môže byť jednotlivec, skupina alebo organizácia. Dôležitý je nápad na program, ktorý sa v Garáži bude odohrávať. Môže ísť o koncerty, výstavy, workshopy… Formát podujatí nie je daný, hlavný je realizovateľný plán a jasná vízia.

Prvá adopcia Garáže bude trvať tri mesiace, od augusta do októbra 2022. Festival Pohoda a Trenčín 2026 zabezpečia jej dovoz (aj odvoz) na miesto, ktoré vyberie prevádzkovateľ. Víťazný žiadateľ získa na realizáciu programu finančnú podporu do 1500 EUR a v Garáži môže rátať so základným zvukovým, svetelným a iným technickým vybavením. To však nie je všetko.

Priestor na kultúru aj učenie sa nových zručností

„Garáž má ambíciu vychovať novú, schopnú generáciu producentov, kapiel, transdiscipli­nárnych umelcov a ďalších profesionálov z kreatívneho priemyslu,“ vysvetľuje hlavný zámer Garáže ako priestoru pre alternatívnu kultúru Lenka Kuricová, programová manažérka tímu Trenčín 2026. „Bude miesto, kde sa naučíte nové zručnosti v oblasti kultúrneho manažmentu a organizácie, produkcie a rozvoja dramaturgie,“ dodáva Kuricová. Preto bude súčasťou trojmesačného adopčného cyklu aj profesionálny mentoring od festivalu Pohoda a tímu Trenčín 2026. Víťazný uchádzač získa tiež workshop alebo masterclass od profesionálov nastavený podľa potrieb víťaza.

Ako sa prihlásiť?

Uchádzači sa môžu prihlásiť cez online formulár a všetky potrebné informácie nájdu na www.trencin2026.eu/garaz. V prihláške uvádzajú víziu, časový plán a odhadovaný rozpočet. Uzávierka prihlášok je 17. mája 2022 o 15:00 hod. Trenčín 2026 a festival Pohoda vyberú víťazného uchádzača na základe kvality a realizovateľnosti navrhovaného programu. Výsledky budú vyhlásené 30. Mája 2022 na www.trencin2026.eu/garaz.