Catastrofy - PRÍRUČKA MLADÝCH ZBOJNÍKOV (Besnota 2018)