Zruženia a asociácie živej kultúry pripravili výzvu Želáme Slovensku na zdravie

Zruženia a asociácie živej kultúry pripravili výzvu Želáme Slovensku na zdravie

„Želáme Slovensku na zdravie“ je výzva, ktorú pripravili prevažne združenia a asociácie živej kultúry, no je otvorená aj ďalším organizáciám a jednotlivcom na Slovensku. Cieľom výzvy je dosiahnutie čo najrýchlejšieho a najplynulejšieho priebehu očkovania na Slovensku a najmä ponúknutie pomoci pri jeho realizácii.

*„S nádejou, radosťou a obdivom voči vedeckej komunite vítame začiatok procesu očkovania na Slovensku. Uvedomujeme si, že okrem nesporných zdravotných aspektov tohto dôležitého preventívneho nástroja, je očkovanie zároveň nevyhnutným krokom k plnohodnotnému fungovaniu spoločnosti.

Od marca 2020 sme viackrát vyzvali vládu na pomoc, teraz pomoc ponúkame. Chceme vyjadriť podporu plánu očkovania na Slovensku a zároveň chceme ponúknuť naše skúsenosti a zručnosti k tomu, aby očkovanie prebehlo čo najrýchlejšie a najplynulejšie.

Sme si vedomí, že niektoré činnosti musia realizovať odborníci spomedzi zdravotníkov a epidemiológov. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s logisticky často náročnými podujatiami však dokážeme pomôcť s prípravou a realizáciou procesov, ktoré očkovanie vyžaduje, ako je pomoc s logistikou, s ľudským a produkčným zabezpečením, s komunikáciou a propagáciou očkovania.

Veríme, že existuje dostatok priestoru na zapojenie ľudí zo živej kultúry a ďalších oblastí do procesu očkovania. Aj v prípade, že našu ponuku nevyužijete, prajeme celému procesu čo najúspešnejší priebeh, aby sme si mohli už na jar symbolicky popriať „na zdravie“ na našich podujatiach a spoločných stretnutiach.“*

** Zoznam zapojených subjektov:**
Združenie promotérov a festivalov na Slovensku
Asociácia Hudobných Klubov Slovenska AHKS
Hudobná Únia Slovenska
Anténa – sieť pre nezávislú kultúru
Slovenský ochranný zväz autorský
Slovenská jazzová spoločnosť
Zástupcovia ticketingových spoločností v SR
BTL Komunikačná asociácia
Asociácia nezávislých producentov
Únia filmových distributérov
Združenie prevádzkovateľov kín

Značky: Zaujímavosti